27 thg 7, 2016

Tổng hợp 138 lệnh Run trong Windows

Bạn đã bao giờ dùng lệnh Run trong Windows chưa. Tôi nghĩ rằng bạn đã dùng. Bạn hay bấm tổ phím Windows + R. để ping mạng. Bài hôm nay, mình giới thiệu với bạn đọc 138 lệnh Run mà có thể bạn đã biết và chưa biết. Vậy cùng tham khảo bên dưới nhé.


 1. Character Map = charmap.exe (rất hữu dụng trong việc tìm kiếm các ký tự không thông dụng)
 2. Disk Cleanup = cleanmgr.exe (dọn dẹp đĩa để tăng dung lượng trống)
 3. Clipboard Viewer = clipbrd.exe (Xem nội dung của Windows clipboard)
 4. Dr Watson = drwtsn32.exe (Công cụ gỡ rối)
 5. DirectX diagnosis = dxdiag.exe (Chẩn đoán và thử DirectX, card màn hình & card âm thanh)
 6. Private character editor = eudcedit.exe (cho phép tạo ra hoặc sửa đổi các ký tự(nhân vật?))
 7. IExpress Wizard = iexpress.exe (Tạo ra các file nén tự bung hoặc các file tự cài đặt)
 8. Mcft Synchronization Manager = mobsync.exe (cho phép đồng bộ hóa thư mục trên mạng cho làm việc Offline. Không được cung cấp tài liệu rõ ràng).
 9. Windows Media Player 5.1 = mplay32.exe (phiên bản cũ của Windows Media Player, rất cơ bản).
 10. ODBC Data Source Administrator = odbcad32.exe (Làm một số việc với các cơ sở dữ liệu)
 11. Object Packager = packager.exe (Làm việc với các đối tượng đóng gói cho phép chèn file vào, có các file trợ giúp toàn diện).
 12. System Monitor = perfmon.exe (rất hữu ích, công cụ có tính cấu hình rất cao, cho bạn biết mọi thứ bạn muốn biết về bất kỳ khía cạnh nào của hiệu suất PC, for uber-geeks only )
 13. Program Manager = progman.exe (Legacy Windows 3.x desktop shell).
 14. Remote Access phone book = rasphone.exe (Tài liệu là ảo, không tồn tại).
 15. Registry Editor = regedt32.exe [also regedit.exe] (dành cho việc chỉnh sửa Windows Registry).
 16. Network shared folder wizard = shrpbuw.exe (Tạo các thư mục được chia sẻ trên mạng).
 17. File siganture verification tool = sigverif.exe
 18. Volume Contro = sndvol32.exe (Tôi bổ sung cái này cho những người bị mất nó từ vùng cảnh báo của hệ thống).
 19. System Configuration Editor = sysedit.exe (Sửa đổi System.ini & Win.ini giống như Win98! ).
 20. Syskey = syskey.exe (bảo mật cơ sở dữ liệu tài khoản WinXP - cẩn thận khi sử dụng, Nó không được cung cấp tài liệu nhưng hình như nó mã hóa tất cả các mật khẩu, Tôi không chắc về chức năng đầy đủ của nó).
 21. Mcft Telnet Client = telnet.exe
 22. Driver Verifier Manager = verifier.exe (có vẻ như là một tiện ích theo dõi hoạt động của các Driver(trình điều khiển) phần cứng ,có thể hữu ích đối với người gặp sự cố với các Driver. Khộng được cung cấp tài liệu)
 23. Windows for Workgroups Chat = winchat.exe (Xuất hiện như là 1 tiện ích WinNT cũ cho phép chat trong mạng LAN,có file trợ giúp).
 24. System configuration = msconfig.exe (Có thể sử dụng để quản lý các chương trình khởi động cùng với Windows)
 25. gpedit.msc được sử dụng để quản lý các chính sách nhóm và các quyền hạn.
 26. Accessibility Controls: access.cpl
 27. Add Hardware Wizard: hdwwiz.cpl
 28. Add/Remove Programs: cappwiz.cpl
 29. Administrative Tools: control admintools
 30. Automatic Updates: wuaucpl.cpl
 31. Bluetooth Transfer Wizard: fsquirt
 32. Calculator: calc
 33. Certificate Manager: certmgr.msc
 34. Character Map: charmap
 35. Check Disk Utility: chkdsk
 36. Clipboard Viewer: clipbrd
 37. Command Prompt: cmd
 38. Component Services: dcomcnfg
 39. Computer Management: compmgmt.msc
 40. Date and Time Properties: timedate.cpl
 41. DDE Shares: ddeshare
 42. Device Manager: devmgmt.msc
 43. Direct X Control Panel (If Installed)*: directx.cpl
 44. Direct X Troubleshooter: dxdiag
 45. Disk Cleanup Utility: cleanmgr
 46. Disk Defragment: dfrg.msc
 47. Disk Management: diskmgmt.msc
 48. Disk Partition Manager: diskpart
 49. Display Properties: control desktop
 50. Display Properties: desk.cpl
 51. Display Properties (w/Appearance Tab Preselected): control color
 52. Dr. Watson System Troubleshooting Utility: drwtsn32
 53. Driver Verifier Utility: verifier
 54. Event Viewer: eventvwr.msc
 55. File Signature Verification Tool: sigverif
 56. Findfast: findfast.cpl
 57. Folders Properties: control folders
 58. Fonts: control fonts
 59. Fonts Folder: fonts
 60. Free Cell Card Game: freecell
 61. Game Controllers: joy.cpl
 62. Group Policy Editor (XP Prof): gpedit.msc
 63. Hearts Card Game: mshearts
 64. Iexpress Wizard: iexpress
 65. Indexing Service: ciadv.msc
 66. Internet Properties: inetcpl.cpl
 67. IP Configuration (Display Connection Configuration): ipconfig /all
 68. IP Configuration (Display DNS Cache Contents): ipconfig /displaydns
 69. IP Configuration (Delete DNS Cache Contents): ipconfig /flushdns
 70. IP Configuration (Release All Connections): ipconfig /release
 71. IP Configuration (Renew All Connections): ipconfig /renew
 72. IP Configuration (Refreshes DHCP & Re-Registers DNS): ipconfig /registerdns
 73. IP Configuration (Display DHCP Class ID): ipconfig /showclassid
 74. IP Configuration (Modifies DHCP Class ID): ipconfig /setclassid
 75. ava Control Panel (If Installed): jpicpl32.cpl
 76. Java Control Panel (If Installed): javaws
 77. Keyboard Properties: control keyboard
 78. Local Security Settings: secpol.msc
 79. Local Users and Groups: lusrmgr.msc
 80. Logs You Out Of Windows: logoff
 81. Microsoft Chat: winchat
 82. Minesweeper Game: winmine
 83. Mouse Properties: control mouse
 84. Mouse Properties: main.cpl
 85. Network Connections: control netconnections
 86. Network Connections: ncpa.cpl
 87. Network Setup Wizard: netsetup.cpl
 88. Notepad: notepad
 89. Nview Desktop Manager (If Installed): nvtuicpl.cpl
 90. Object Packager: packager
 91. ODBC Data Source Administrator: odbccp32.cpl
 92. On Screen Keyboard: osk
 93. Opens AC3 Filter (If Installed): ac3filter.cpl
 94. Password Properties: password.cpl
 95. Performance Monitor: perfmon.msc
 96. Performance Monitor: perfmon
 97. Phone and Modem Options: telephon.cpl
 98. Power Configuration: powercfg.cpl
 99. Printers and Faxes: control printers
 100. Printers Folder: printers
 101. Private Character Editor: eudcedit
 102. Quicktime (If Installed): QuickTime.cpl
 103. Regional Settings: intl.cpl
 104. Registry Editor: regedit
 105. Registry Editor: regedit32
 106. emote Desktop: mstsc
 107. Removable Storage: ntmsmgr.msc
 108. Removable Storage Operator Requests: ntmsoprq.msc
 109. Resultant Set of Policy (XP Prof): rsop.msc
 110. Scanners and Cameras: sticpl.cpl
 111. Scheduled Tasks: control schedtasks
 112. Security Center: wscui.cpl
 113. Services: services.msc
 114. Shared Folders: fsmgmt.msc
 115. Shuts Down Windows: shutdown
 116. Sounds and Audio: mmsys.cpl
 117. Spider Solitare Card Game: spider
 118. SQL Client Configuration: cliconfg
 119. System Configuration Editor: sysedit
 120. System Configuration Utility: msconfig
 121. System File Checker Utility (Scan Immediately): sfc /scannow
 122. System File Checker Utility (Scan Once At Next Boot): sfc /scanonce
 123. System File Checker Utility (Scan On Every Boot): sfc /scanboot
 124. System File Checker Utility (Return to Default Setting): sfc /revert
 125. System File Checker Utility (Purge File Cache): sfc /purgecache
 126. System File Checker Utility (Set Cache Size to size x): sfc /cachesize=x
 127. System Properties: sysdm.cpl
 128. Task Manager: taskmgr
 129. Telnet Client: telnet
 130. User Account Management: nusrmgr.cpl
 131. Utility Manager: utilman
 132. Windows Firewall: firewall.cpl
 133. Windows Magnifier: magnify
 134. Windows Management Infrastructure: wmimgmt.msc
 135. Windows System Security Tool: syskey
 136. Windows Update Launches: wupdmgr
 137. Windows XP Tour Wizard: tourstart
 138. Wordpad: write hoặc wordpad

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Bạn được chào đón để chia sẻ ý tưởng của bạn với chúng tôi trong ý kiến bình luận

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ