5 thg 3, 2022

CEO Lê Hoàng Diệp Thảo và "Ngày hội Bản lĩnh Phụ nữ Khởi nghiệp 4.0"