16 thg 12, 2019

KKD thiết kế hình ảnh thumbnail bài viết | Thumbnail bài viết thu hút người xem


Nhãn: ,

KKD Chụp ảnh sản phẩm và thiết kế ấn phẩm quảng cáo cho Love Your SkinNhãn:

15 thg 12, 2019

Tôn Tân Phước Khanh chúc mừng 11 năm hành trình Khát Vọng Sống

Thực hiện: Lê Ngọc - Gia Anh - Trung Kiên
Ekip: KKD Communications

Nhãn: , , , , ,