21 thg 3, 2019

[Chụp ảnh Thực phẩm] - Thịt gà, Trứng gà - Công ty Cổ phần Ba Huân
Nhãn: , , ,

[Dự án thiết kế] - Chiến dịch quảng bá sản phẩm của Công ty Cổ phần Ba Huân
Nhãn:

7 thg 3, 2019

Tạo video quảng cáo chương trình khuyến mãi, hiệu ứng After Effect FamilynKids cho thương hiệu Barbie Kids - Disney Kids

Nhãn:

1 thg 3, 2019

Thiết kế Poster chương trình khuyến mãi thương hiệu Disney Kids tại Việt Nam - AMC Pacific và FamilynKids


Nhãn: