18 thg 11, 2016

[Chụp ảnh Sự Kiện] - Tổng kết 8 năm Khát Vọng Sống

Tổng kết 8 năm chương trình truyền hình nhân đạo Khát Vọng Sống


Nhãn: , ,